Čo nového Doma u kapucínov

Počas zimných mesiacov sa uskutočnilo stretnutie dobrovoľníkov a následne stretnutie jednotlivých pracovných skupín – baličov, rozvážačov a sociálnych pracovníkov. Cieľom bolo spoločné spoznávanie sa a utužovanie vzťahov, ale aj zhodnotenie práce a hľadania riešení, ako ju ešte vylepšiť a zefektívniť. Tešíme sa, že do našich radov pribúdajú stále noví dobrovoľníci, zapálení pre pomoc druhým.

\"strenutie-dobrovolnikov-original\"

Postupne sa dokončila a zariadila kancelária, ktorá slúži na stretávanie sociálnych pracovníkov s klientmi. Kancelária sa nachádza v kláštore kapucínov, za čo bratom patrí vďaka, že nám poskytli tento priestor.

Nedávno nás navštívili študenti z Katedry misiológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorí sa zoznámili s našou organizáciou, najmä s prácou sociálneho pracovníka – ako v praxi funguje proces práce s klientom.

Postupne sa rozvíja a upevňuje vzájomná spolupráca s Centrom rodiny v Dúbravke, z čoho máme veľkú radosť.

\"balici_003-original\"


Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

Vianoce 2018

Na Vianoce prišlo Dobro na svet v podobe malého Dieťaťa. Prajeme vám všetkým, aby ste ho zakúsili vo svojich životoch, rodinách, priateľstvách, všetkých ostatných pekných ľudských vzťahoch a mohli ho prežívať celý nastávajúci rok 2019.

Čítať viac

Letné dobrodružstvo

Čítať viac