Vaše 2 % pomáhajú

Milí naši priatelia a podporovatelia!

Aj tento rok sa obraciame na vás s prosbou o podporu našej činnosti prostredníctvom vašich 2 % ( prípadne 3 %) podielu zaplatenej dane.

Vaše príspevky nám pomáhajú postaviť sa na vlastné nohy ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v núdzi. Pomáhame im jednak pravidelnou potravinou pomocou, ktorú zastrešuje projekt „Stolček, prestri sa!“, ale kľúčovým prvkom našej pomoci je základné sociálne poradenstvo, pri ktorom sociálni pracovníci spolu s klientmi hľadajú podstatu ich problémov a kroky na ich zlepšenie.

Staňte sa aj vy súčasťou DOMA a venujete váš podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorý je zakladateľom Doma u Kapucínov:

názov: Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov

sídlo: Župné nám. 10, 814 99 Bratislava

IČO: 00599107

právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Na tomto mieste nájdete vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (Vyhlásenie).

Dôležité termíny pre venovanie 2 % (3 %):

do 31. marca 2021: Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie (fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nemajú odklad termínu na podanie daňového priznania) – v tomto prípade je Vyhlásenie už súčasťou daňového priznania.

do 30. apríla 2021: Zasielanie Vyhlásení zo strany zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre zamestnancov:

1. Do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (Potvrdenie).

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (3 %) zaplatenej dane.

3. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3 % z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o Potvrdenie tejto práce.

4. Najneskôr do 30. apríla doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením zamestnávateľa a Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti daňovému úradu podľa miesta vášho bydliska.

ĎAKUJEME!

Vaša podpora je pre nás povzbudením pokračovať.


Share with others this article:

Facebook

Najnovšie

Groceries online

Online shopping for "The Magic Table“

Read more

The Magic Table in 2020

How the food collection was doing last year.

Read more