DVE percentá

Milí naši priatelia a podporovatelia, 

Aj v roku 2018 nám pomáhali mnohí dobrovoľníci obetovaním svojho času, štedrí darcovia finančnými príspevkami i trvanlivými potravinami, ako aj venovaním podielu svojej zaplatenej dane, za čo Vám všetkým ĎAKUJEME. 

Vaše príspevky z podielu dane nám pomohli rozvinúť sociálnu prácu s ľuďmi, ktorí sa z rôznych dôvodov, veľakrát bez vlastného zavinenia, ocitli v núdzi. Potravinová pomoc, ktorú zastrešuje projekt  „Stolček, prestri sa“, je len začiatkom našej pomoci. Naším cieľom nie je ponúkať hotové riešenia, ale podporiť našich klientov v kráčaní životom, krok za krokom. To si vyžaduje dlhodobú odbornú prácu, ktorá sa začína osobným prijatím každého, kto u nás zaklope. Zatiaľ sú však naše kapacity obmedzené, ale aj vďaka Vám môžeme pomáhať čoraz väčšiemu počtu ľudí v núdzi. V roku 2018 sme z prijatého podielu dane použili celkom 13 614,74 EUR na zaplatenie mzdy a odvodov odborného sociálneho pracovníka, ktorý sa denne na plný úväzok venuje našim klientom. Pomáhajú mu v tom ďalší štyria sociálni pracovníci ako dobrovoľníci. Počet našich klientov sa v priebehu roka zvýšil na 61 rodín, v ktorých žije 111 detí. O balenie a rozvoz darovaných potravín sa každý mesiac starajú dobrovoľníci, ktorí v roku 2018 rozdelili spolu viac ako 9 000 kg potravín. Staňte sa súčasťou pomoci tým, ktorí to potrebujú aj tak, že nás  podporíte svojím podielom zaplatenej dane.

Ak Vás činnosť neziskovej organizácie Doma u Kapucínov oslovila, prosíme, aby ste ju  podporili tak, že tento rok venujete Váš podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorý je zakladateľom Doma u Kapucínov:

názov: Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov

sídlo: Župné nám. 10, 814 99 Bratislava

IČO: 00599107

právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Na tomto mieste nájdete vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (Vyhlásenie)

Dôležité termíny pre venovanie 2 % (3 %):

  • do 1. apríla 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie  (fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nemajú odklad termínu na podanie daňového priznania) – v tomto prípade je Vyhlásenie už súčasťou daňového priznania. 
  • do 30. apríla 2019 Zasielanie Vyhlásení zo strany zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov  pre zamestnancov:

  1. Do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (Potvrdenie).
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (3 %) zaplatenej dane.
  3. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3 % z dane požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o Potvrdenie tejto práce.
  4. Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením zamestnávateľa a Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti daňovému úradu podľa miesta vášho bydliska.


ĎAKUJEME!

VAŠA PODPORA JE PRE NÁS POVZBUDENÍM POKRAČOVAŤ. 

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

K životu patria aj zmeny

Zmeny v tíme sociálnych pracovníkov.

Čítať viac

Kroky k novej práci

Rozbehli sme nový projekt.

Čítať viac