Hľadáme dobrovoľníka-sociálneho pracovníka

Doma u Kapucínov chce pomáhať ľuďom v núdzi, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí, prišli o prácu, ťažko ochoreli, opustil ich partner a hoci bojujú, nevedia sa z problémov dostať sami. Prvý kontakt s klientom je väčšinou záchranný potravinový balík. Až ďalšie stretnutia so sociálnym pracovníkom ukážu, v čom je v skutočnosti problém, ktorý sa ďalej rieši s odborníkmi ako právnici, ekonómovia, psychológovia.

Hľadáme do nášho tímu sociálnych pracovníkov, ktorí chcú byť touto pomocnou rukou pre druhého. Rozsah ich činnosti zahŕňa prácu s klientom v teréne i ambulantne v našej kancelárii:

 • ponúkajú základné sociálne poradenstvo, 
 • spoločne odhaľujú problémy a stanovujú ciele, 
 • informujú, usmerňujú, motivujú k riešeniu ich situácie, 
 • učia hospodáriť s financiami, viesť si rodinný rozpočet, 
 • pomáhajú s riešením otázok týkajúcich sa ubytovania, úradov...


Sociálnym pracovníkom ponúkame:

 • príjemný kolektív a priestor, kde sa cítime DOMA, 
 • možnosť praxe a formácie, 
 • odborné školenia, 
 • cenné skúsenosti, 
 • pravidelné stretnutia s koordinátorom, pre optimalizovanie a verifikovanie správnosti postupov pri práci s klientom. 

Od kandidátov očakávame:

 • ochotu pracovať dobrovoľnícky, 
 • minimálne 1. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore sociálna práca, 
 • odvahu, tvorivosť, asertivitu, empatiu, 
 • ochotu spolupracovať.

Ak ste sa v tejto činnosti našli, alebo ak máte ešte pochybnosti a otázky, kontaktujte nás na: maria.magurova@domaukapucinov.sk.

Naša cesta vedie od človeka k človeku.

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

K životu patria aj zmeny 3

Zmeny v tíme sociálnych pracovníkov.

Čítať viac

Polrok za nami

O sociálnej práci a nielen o nej.

Čítať viac