Inšpirácia pre bratislavský projekt Stolček, prestri sa! prišla zo Švajčiarska

20.05.2015 - Koncom mája uplynie šesť mesiacov od spustenia stálej zbierky trvanlivých potravín „Stolček, prestri sa!“, ktorú na Slovensku iniciovali bratislavskí kapucíni.

Inšpiráciu našli u bratov vo Švajčiarsku, kde táto zbierka funguje od roku 2009 pod názvom Tavolino Magico (Čarovný stolček). Inicioval ju kapucín Martino Dotta, ktorý s pomocou dobrovoľníkov začal zhromažďovať predovšetkým potraviny pred uplynutím doby spotreby, prebytky z výroby či produkty s poškodeným obalom.

V súčasnosti sa na chode Tavolino Magico vo Švajčiarsku podieľa 2210 dobrovoľníkov, pracujúcich v 97 distribučných centrách vo všetkých kantónoch. Každý týždeň prerozdeľuje potraviny pre 15200 ľudí v núdzi. V roku 2014 rozdali 2900 ton potravín.

Martino Dotta, kapucínPotravinové zbierky sa už stali tradičnými pred Vianocami. V období adventu sa pravidelne konajú pred supermaketmi sietí Coop a Migros, naposledy vyzbierali spolu 40 ton potravín. „Je paradoxné, že pomáhame predovšetkým mladým ľuďom, párom a neúplným rodinám. Stačí, ak stratia prácu a treba im pomáhať. Táto pomoc zaručuje aspoň aké-také životné minimum,“ hovorí Martino Dotta. „Potom je tu aj generácia vekovo pokročilých, ktorí potrebujú pomoc, ale medzi nimi prevláda skôr zahanbenie za situáciu, v ktorej sa ocitli a majú aj problém s touto pomocou“, dopĺňa.

Po právnej stránke je Tavolino magico nezávislá spoločnosť, bez príslušnosti k politickej strane či k náboženskej skupine, svoju činnosť vykonáva bezplatne a je financovaná z darov, príspevkov rôznych spoločností a nadácií.

Viac informácií o švajčiarskom Tavolino magico nájdete na www.tavolinomagico.ch.

Na Slovensku prebieha podobná zbierka v Bratislave pri kláštore kapucínov. Pustenie sa do tohto typu služby chudobným znamená žiť vlastnú identitu v zmysle úplného zosobnenia charizmy. „Je to žitie evanjelia v konkrétnej podobe tak, ako svojím životom svedčil aj sv. František“, hovorí brat Miroslav Kulich, provinciál kapucínov na Slovensku. „Aj jeho osobné stretnutie s malomocným premenilo a dalo mu jasný smer v živote – službu najbiednejším.“

V súčasnosti bratislavskí kapucíni spolupracujú pri zbieraní trvanlivých potravín s jednotlivcami. „Chceme, aby naša cesta bola osobná – od človeka k človeku,“ vysvetľuje brat Peter Savara, kapucín zodpovedný za dielo Doma u kapucínov. „Aj preto sme vyhlásili túto zbierku a sme vďační za veľký zástup ľudí dobrého srdca, ktorí sú ochotní obetovať kúsok “seba”, svojho ega, času, pohodlia a zdrojov v prospech tých, ktorí sú na takúto pomoc vo svojom živote krátkodobo alebo dlhodobo odkázaní.
Jedným z našich cieľov je zabezpečiť najmä silnú podporu komunity, ktorá vytvorí priestor núdznemu, aby sa dokázal postaviť na nohy.“

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%

Čítať viac

Vianoce 2023

Prajeme vám...

Čítať viac