Kurz terénnej sociálnej práce

(8. december 2015) - Aby sme mohli lepšie pomáhať, dostali sme vďaka dobrovoľníkovi Jurajovi možnosť zorganizovať kurz terénnej sociálnej práce pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí sú Doma u Kapucínov. Stretli sme sa v utorok 8. decembra 2015 v refektári kapucínskeho kláštora. PhDr. Martin Vereš, PhD. z Katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity pripravil pre dobrovoľníkov prednášku zameranú najmä na dôležitosť prvého kontaktu s klientom, ktorému pomáhame, na vytvorenie podmienok pre ďalšiu spoluprácu, takisto zdôrazňoval potrebu správnej komunikácie a východiskový postoj toho, kto pomáha v zmysle, že možnosti riešenia klientom ponúkame. Kurz bol základným prehľadom toho, čo práca terénneho pracovníka obnáša.

Ďakujeme PhDr. Martinovi Verešovi, PhD. za jeho čas, ktorý venoval nám, našim dobrovoľníkom a celému kapucínskemu dielu.
Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

2 % pre DOMA

Čítať viac

Rozhovor je základ

O sociálnej práci DOMA (nielen) v minulom roku.

Čítať viac