„Stolček, prestri sa!“ v roku 2021

Aj v roku 2021 sme pokračovali v pomoci núdznym. Jednou z aktivít bol opäť „Stolček, prestri sa!“ – potravinová pomoc, ktorá spočívala v tom, že raz za mesiac naši dobrovoľníci rozviezli do domácností balík s trvanlivými potravinami a základnou drogériou, aby sme odľahčili finančnú záťaž rodiny či jednotlivca. Minulý rok sme rozviezli dokopy 711 balíkov, čo predstavovalo 7746 kg potravín a drogérie. Mesačne sme takto podporili priemerne 61 detí a 81 dospelých z 55 – 62 domácností.

Táto aktivita môže pokračovať len vďaka ochote a štedrosti ľudí, ktorí sa do zbierky zapojili. Boli to anonymní darcovia, ktorí priniesli potraviny do kapucínskeho kláštora, ale aj viaceré školy, firmy a organizácie:

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Bratislava
Materská škola bl. Zdenky Schelingovej, Bratislava
Materská škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava
Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
Gymnázium Metodova, Bratislava
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
Spojená škola internátna, Hrdličkova, Bratislava
Spojená škola Novohradská, Bratislava
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava
Spojená škola Svätej Rodiny, Bratislava
Základná škola Matky Alexie, Bratislava
Základná škola Nevädzová, Bratislava
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava
Centrum rodiny, n. o., Bazovského, Bratislava
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava
Studio Moderna s. r. o., Bratislava


Zo srdca všetkým ĎAKUJEME, pretože len s vašou pomocou môžeme pomáhať druhým!

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%

Čítať viac

Vianoce 2023

Prajeme vám...

Čítať viac