Vianočné poďakovanie v roku 2015

(21. december 2015) - Milí naši dobrodinci, priatelia a sympatizanti,

fuzo-originaluplynul viac než rok odo dňa, kedy sme začali s potravinovou pomocou sociálne slabšímStolček prestri sa“. Za toto obdobie sme sa stretli s mnohými osudmi ľudí a s nezištnou pomocou vás všetkých, ktorí ste prispeli k realizácii tohto začínajúceho sa diela. Preto aj ja Vám chcem osobne poďakovať za každý znak lásky, ktorý ste prostredníctvom nás ponúkli ľuďom, ktorí sú na našu pomoc odkázaní.
Iba pár dní nás delí od Vianoc a aj Doma u Kapucínov nechce chýbať v tejto príprave.
Pred jasličkami sa pýtam: Ak by sa Ježiť vrátil dnes do tohto sveta, kde ho budeme môcť nájsť a spoznať? Pastieri dostali zvesť, aby išli a hľadali ho v Betleheme. A my, pastieri dnes, v tomto zranenom a ubolenom svete posilnení stále aktuálnou zvesťou, kde ho môžeme nájsť?
Ak by sa Ježiš vrátil dnes, nenašli by sme v Betleheme, ale v opustenom starom človeku, alebo v nezamestnanom bez domova alebo v chudobnom, ktorý sa nedokáže o seba postarať a zomiera v chlade medzi ľahostajnosťou spoločnosti, alebo v loďke imigrantov, ktorí hľadajú slobodu, prácu a ľudskú dôstojnosť.
Nechcime upadnúť do omylu, že „sme dobrí, pretože sú Vianoce“.

Vianoce dávajú do centra človeka. Človeka, ktorý stojí vedľa mňa, aj keby bol na okraji spoločnosti a sám, ale je vždy nositeľom darov, ktoré môžu byť odkryté. Je osobou, ktorá má čo povedať, je súhrnom nádeje, strachu, radosti aj pádov. Blízkosť s chudobným ma robí schopným odkryť môj dlh voči nemu a mnohé činy, ktoré označujú skutky lásky, v skutočnosti sú iba činmi spravodlivosti.

Prajeme vám všetkým, ktorí čítate tieto riadky požehnané Vianočné sviatky, dni narodenia Krista, aby nás jeho láska osvietila každý deň nášho života.

V modlitbách na vás myslia a Božie požehnanie vyprosujú

Vaši bratia kapucíni a brat Peter Savara, zodpovedný za dielo Doma z kapucínov

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

2 % pre DOMA

Čítať viac

Rozhovor je základ

O sociálnej práci DOMA (nielen) v minulom roku.

Čítať viac