Ako sa darí zbierke „Stolček, prestri sa“

Zbierka trvanlivých potravín „Stolček, prestri sa“ naďalej pokračuje a teší sa pozitívnemu ohlasu – ako zo strany darcov, dobrovoľníkov, tak i klientov, pre ktorých je určená. Každý mesiac balíme potravinové balíky pre klientov a následne ich privezieme do domácností. Zdrojov potravín je viacero: anonymní darcovia, školy a materské školy a v poslednom čase aj Centrum rodiny v Dúbravke. Individuálni darcovia môžu potraviny nosiť každý pracovný deň na vrátnicu kláštora kapucínov, kde ich prevezme službu konajúci brat v čase od 16.00 do 20.00. Pekne sa rozvíja aj zbieranie potravín medzi deťmi, žiakmi a študentmi, pretože na viacerých školách a v materských školách sa robí buď pravidelná mesačná zbierka potravín, alebo sa robí zbierka raz ročne. Pre porovnanie – v mesiaci marec tohto roku sme vyzbierali 1 527 kg potravín, z toho len 23 % tvorili anonymní darcovia.

Na záver trochu čísel a štatistiky. Ponúkame prehľad vývoja príjmu a výdaja potravín od vzniku neziskovej organizácie Doma u kapucínov:

ROK

Potraviny v kg

Vyzbierané od darcov

Zakúpené

Odovzdané klientom

Zostatok

Nárast oproti predchádzajúcemu roku

2013

0

0

0

2014

1 000

0

1 000

0

2015

4 171

0

4 171

0

417 %

2016

8 779

0

8 242

537

198 %

2017

11 391

1 147

10 141

1 250

130 %

25 341

1 147

23 554

1 787

Všetkým patrí naša srdečná vďaka! Ďakujeme, že s vašou pomocou môžeme pomáhať druhým.

\"gjh_1-original\"

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

DVE percentá

Tento rok máme zmenu v spôsobe odovzdania 2 %.

Čítať viac

Stretnutie dobrovoľníkov

Vo štvrtok 31. januára 2019 sme sa stretli na pravidelnom stretnutí dobrovoľníkov.

Čítať viac