Aj tento rok môžu 2 % pomôcť

Milí naši priatelia a podporovatelia!

Aj v roku 2019 nám pomáhali mnohí dobrovoľníci obetovaním svojho času, štedrí darcovia finančnými príspevkami a trvanlivými potravinami a mnohí z vás aj venovaním podielu svojej zaplatenej dane, za čo vám všetkým ĎAKUJEME.

Vaše príspevky z podielu dane nám pomohli rozvinúť sociálnu prácu s ľuďmi, ktorí sa z rôznych dôvodov, veľakrát bez vlastného zavinenia, ocitli v núdzi. Potravinová pomoc, ktorú zastrešuje projekt „Stolček, prestri sa“, je len začiatkom našej pomoci. Naším cieľom nie je ponúkať hotové riešenia, ale podporiť našich klientov v kráčaní životom, krok za krokom. To si vyžaduje dlhodobú odbornú prácu, ktorá sa začína osobným prijatím každého, kto u nás zaklope. Zatiaľ sú však naše kapacity obmedzené, ale aj vďaka vám môžeme pomáhať čoraz väčšiemu počtu ľudí v núdzi. Vaše finančné príspevky boli použité najmä na zaplatenie mzdy a odvodov odborného sociálneho pracovníka, ktorý sa na plný úväzok venuje našim klientom. Pomáhajú mu v tom ďalší siedmi sociálni pracovníci ako dobrovoľníci. Počet domácností, do ktorých rozvážame mesačne potravinové balíky, bol v decembri minulého roka 58, v nich žije 83 detí. O balenie a rozvoz darovaných potravín sa každý mesiac starajú dobrovoľníci, ktorí v roku 2019 rozdelili spolu viac ako 7 ton potravín a drogérie. Staňte sa súčasťou pomoci tým, ktorí to potrebujú aj tak, že nás podporíte svojím podielom zaplatenej dane.

Ak vás činnosť neziskovej organizácie Doma u Kapucínov oslovila, prosíme, aby ste ju podporili tak, že venujete váš podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorý je zakladateľom Doma u Kapucínov:

názov: Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov
sídlo: Župné nám. 10, 814 99 Bratislava
IČO: 00599107
právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Na tomto mieste nájdete vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (Vyhlásenie).

Dôležité termíny pre venovanie 2 % (3 %):

do 31. marca 2020: Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie (fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nemajú odklad termínu na podanie daňového priznania) – v tomto prípade je Vyhlásenie už súčasťou daňového priznania.
do 30. apríla 2020: Zasielanie Vyhlásení zo strany zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre zamestnancov:

1. Do 17. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (Potvrdenie).
2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (3 %) zaplatenej dane.
3. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3 % z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o Potvrdenie tejto práce.
4. Najneskôr do 30. apríla doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením zamestnávateľa a Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti daňovému úradu podľa miesta vášho bydliska.


ĎAKUJEME!
VAŠA PODPORA JE PRE NÁS POVZBUDENÍM POKRAČOVAŤ.

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%

Čítať viac

Vianoce 2023

Prajeme vám...

Čítať viac