Kroky k novej práci

Hoci naše súčasné aktivity pre klientov sú veľmi prospešné, často nepostačujú k tomu, aby viedli k výraznejšiemu zlepšeniu situácie ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Kľúčovým faktorom k zlepšeniu je získanie stabilného príjmu – stáleho zamestnania. Preto sme vytvorili koncept, ktorý postupným krokmi pomôže nezamestnaným ľuďom k uplatneniu sa na trhu práce.

V apríli sme rozbehli projekt s názvom „DuK podpora zamestnanosti“. Cieľom projektu je zvýšiť šance ľudí v núdzi na ich sebarealizáciu a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Projekt bude trvať 20 mesiacov a realizujeme ho v spolupráci s Centrom rodiny Dúbravka, n. o.

Proces je rozdelený na niekoľko krokov. Na začiatku si klient spolu so sociálnym pracovníkom pomenuje problémy pri hľadaní práce a svoje silné a slabé stránky. Nasleduje dobrovoľnícka stáž v Centre rodiny, kde je klient zapojený do plnenia rôznych úloh, čím nadobúda pracovné návyky a učí sa pravidelnosti a zodpovednosti. Zároveň sa stáva súčasťou miestnej komunity. Postupne sa vzdeláva aj v oblasti finančnej a počítačovej gramotnosti, precvičuje si sebaprezentáciu, písanie životopisu a podobne. Celým procesom ho sprevádza naša sociálna pracovníčka, spolu vyhodnocujú všetky zásadné udalosti, zmeny, potreby, ale aj ťažkosti a obavy, ktoré sa vyskytnú. Nasledovať bude nadviazanie spolupráce s pracovnými agentúrami a zamestnávateľmi, ktorým budeme môcť odporučiť človeka s pracovnými schopnosťami a skúsenosťami v dobrovoľníctve.

Momentálne sú do projektu zapojení prví klienti a aktívne pracujeme na zapojení ďalších.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


 www.esf.gov.sk

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

Polrok za nami

O sociálnej práci a nielen o nej.

Čítať viac

Posilnenie našich radov

DOMA máme novinku.

Čítať viac