Priestor u kapucínov patrí všetkým, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím vo svojom živote. Tí, ktorí prídu, nájdu povzbudenie v odhodlaní vykročiť opäť na cestu hľadania a nachádzania vlastnej dôstojnosti. Doma sú tu však aj tí, ktorí prídu týmto ľuďom pomáhať a slúžiť.

 

Stolček, prestri sa!

je stála zbierka trvanlivých potravín ako sú olej, ryža, konzervy, cestoviny, káva, čaj, kakao a iné. Ide o pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách, predovšetkým tým, ktorí sú bez práce, opustení, chudobní a chorí, ktorí nie sú schopní sami sa zaradiť do reálneho života. Môžu to byť rodiny, seniori či osamelí jednotlivci.

Potravinová pomoc je však iba doplnkovou službou. Tou hlavnou je riešenie problému, pre ktorý sa rodina či jednotlivec dostali do ťažkej životnej situácie, cez sociálnych pracovníkov, tiež dobrovoľníkov.

Zbierka prebieha od novembra 2014 a kapucíni chcú ňou za pomoci dobrovoľníkov pomáhať dokedy to bude potrebné.

 

Ako spoločenstvo sme sa dohodli s koordinátorom projektu, že nám dá mesačne vedieť, ktoré potraviny im v zbierke chýbajú. Táto informácia sa oznámi cez info-mail. Tí z nás, ktorí majú možnosť a sú ochotní tieto potraviny dokúpiť, môžu svoj príspevok odovzdať individuálne na vrátnici Kláštora kapucínov na Župnom námestí v Bratislave každý pracovný deň v čase od 16:00 do 20:00 (od 18:00 do 18:30 je vrátnica kláštora kvôli spoločným modlitbám zavretá). Vchod na vrátnicu je zo strany autobusovej zastávky Zochova.

 

Potraviny sú po zaevidovaní s pomocou dobrovoľníkov zabalené podľa potrieb rodín či jednotlivcov. V týždni po prvom piatku v mesiaci ich potom dobrovoľníci rozvážajú.

 

Ak poznáte rodinu alebo jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii a potrebujú potravinovú pomoc, dajte o nich vedieť e-mailom pomoc@domaukapucinov.sk alebo telefonicky na 0910 852 093.

 

zdroj: http://www.mosty25plus.sk/sluzba/stolcek-prestri-sa


Share with others this article:

Facebook