Ako v roku 2017 pomáhali vaše 2 %

Milí naši priatelia i podporovatelia,

v prvom rade by sme Vám chceli všetkým poďakovať za všetky príspevky a dary. Aj v roku 2017 nám pomáhalo veľa darcov finančne i trvanlivými potravinami.

fb_banner_svetielko-originalZ podielu zaplatených daní sme v predchádzajúcich dvoch rokoch dostali spolu 25 515 €, z toho v roku 2017 čiastku 9 779,38 €. Časť tejto sumy využijeme na našu činnosť aj v tomto roku.

V priebehu roka 2017 sme z podielu zaplatených daní použili celkom 15 493,13 €. Na nákupy chýbajúcich potravín to bolo 1 094,80 €, na zariadenie priestorov pre poskytovanie sociálneho poradenstva sme použili 1 164,90 €. Uhradili sme prvotné náklady na prípravu a postupné získanie nových priestorov pre sociálnu prácu v budúcnosti (4 800 €), nakoľko súčasné priestory sú veľmi stiesnené a nedovoľujú nám plnšie rozvíjať našu činnosť.

Počet našich klientov stále narastá. Aby naša spoločná pomoc bola zmysluplná, vyžaduje si to aktívnu každodennú prácu s nimi. Potravinovú pomoc poskytujeme viac ako 160 ľuďom mesačne (v tomto počte je 91 detí) , ktorým obetavo pomáha 47 dobrovoľníkov vo vlastom voľnom čase. Evidovaných aktívnych klientov máme 84 . Skúsenosti nám ukazujú, že len prostredníctvom dobrovoľníkov by sme nedosiahli v ich životoch skutočnú zmenu a začlenenie do plnohodnotného života. Z týchto dôvodov sme po dôkladnom zvážení zmenili koncom roka 2017 čiastkový pracovný úväzok odborného sociálneho pracovníka na plný. Časť prostriedkov z podielu zaplatenej dane sme preto použili na úhrady jeho mzdy a odvodov (8 433,43 €).

Veríme, že si Vašu priazeň udržíme aj v tomto roku a budete nám aj naďalej nápomocní. Na tomto mieste nájdete Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, alebo jednoduchšie, tlačivo na darovanie 2 % (alebo 3 % - pokiaľ je súčasťou Vášho života aj dobrovoľnícka činnosť.) Stačí ho vyplniť a odovzdať, aby Vaše DVE (TRI) PERCENTÁ pomáhali aj naďalej. Podrobné informácie a popis jednotlivých krokov nájdete tu.

ĎAKUJEME!

VAŠA PODPORA JE PRE NÁS POVZBUDENÍM POKRAČOVAŤ.

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%

Čítať viac

Vianoce 2023

Prajeme vám...

Čítať viac