Čo nového Doma u Kapucínov

Počas zimných mesiacov sa uskutočnilo stretnutie dobrovoľníkov a následne stretnutie jednotlivých pracovných skupín – baličov, rozvážačov a sociálnych pracovníkov. Cieľom bolo spoločné spoznávanie sa a utužovanie vzťahov, ale aj zhodnotenie práce a hľadania riešení, ako ju ešte vylepšiť a zefektívniť. Tešíme sa, že do našich radov pribúdajú stále noví dobrovoľníci, zapálení pre pomoc druhým.

Postupne sa dokončila a zariadila kancelária, ktorá slúži na stretávanie sociálnych pracovníkov s klientmi. Kancelária sa nachádza v kláštore kapucínov, za čo bratom patrí vďaka, že nám poskytli tento priestor.

Nedávno nás navštívili študenti z Katedry misiológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorí sa zoznámili s našou organizáciou, najmä s prácou sociálneho pracovníka – ako v praxi funguje proces práce s klientom.

Postupne sa rozvíja a upevňuje vzájomná spolupráca s Centrom rodiny v Dúbravke, z čoho máme veľkú radosť.

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%

Čítať viac

Vianoce 2023

Prajeme vám...

Čítať viac