K životu patria aj zmeny

Od septembra 2022 sme privítali u nás DOMA novú zamestnankyňu – sociálnu pracovníčku Veroniku Kláru Endrychovú, ktorá vystriedala Katku Ledényovú.

Nech sa páči, zoznámte sa:

„Sociálna sféra mi bola vždy srdcu blízka. Začala som v nej pracovať v roku 2011 ako sociálny terapeut pre mentálne a zdravotne postihnutých v Domove sociálnych služieb v Dúbravke. Postupom času moje kroky viedli aj k iným cieľovým skupinám, ako sú rodiny, deti a mládež v Nízkoprahovom centre v Devínskej Novej Vsi, kde som pôsobila ako terénny sociálny pracovník, projektový manažér a terapeut. V posledných rokoch som sa venovala práci na zlepšení postavenia sociálnych pracovníkov v Komore sociálnych pracovníkov a sociálnych asistentov, deťom z marginalizovaných skupín v neziskovej organizácii Beracha, o. z. a žiakom na strednej škole ako sociálny pedagóg. Počas svojej praxe som absolvovala Arteterapeutický a Artefiletický kurz a Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami.

Doma u Kapucínov je pre mňa organizácia, ktorá nielen človeka príjme v bezpečnom priateľskom prostredí, ale poskytne odbornú pomoc v sociálnom poradenstve a sprevádzaní. Som rada, že sa môžem stať súčasťou tejto organizácie.“

Veronika, vitaj, cíť sa u nás ako doma a nech sa Ti darí!


Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

Polrok za nami

O sociálnej práci a nielen o nej.

Čítať viac

Posilnenie našich radov

DOMA máme novinku.

Čítať viac