K životu patria aj zmeny 2

Po tom, ako sme sa v novembri rozlúčili s Veronikou Klárou Endrychovou, na jej miesto od 1. februára 2023 nastúpila nová sociálna pracovníčka Adriana Šidíková.

Prezradila nám o sebe:

„O sociálnu oblasť som sa zaujímala od strednej školy, no len okrajovo. Zaujímala som sa o to, ako poruchy učenia zasahujú do životov rodín, aký majú vplyv na socializáciu detí; ako sa s tým dá popasovať a ako sa dá poruchám učenia predchádzať. Popri zamestnaní som vyštudovala sociálnu prácu. Obe záverečné práce som venovala tejto problematike. Zúčastňovala som sa a stále sa zúčastňujem rôznych odborných konferencií, snažím sa naďalej vzdelávať v sociálnej oblasti. Pracovala som ako kolízny opatrovník, aj ako kurátor na sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Zozbierala som skúsenosti aj na iných pracoviskách ako sociálny pracovník a tieto poznatky chcem efektívne využiť v poradenstve a za pomoci klientov tieto informácie rozširovať. Som presvedčená, že sa obohacujeme navzájom.“

Milá Adriana, nech sa Ti u nás DOMA dobre pracuje a napreduje!


Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%

Čítať viac

Vianoce 2023

Prajeme vám...

Čítať viac