Sila zbierky "Stolček, prestri sa!" sa stáva mimoriadnou v opakovaní

Milí naši priatelia, dobrovoľníci a dobrodinci,

blížia sa najkrajšie sviatky v roku, kedy sme jeden voči druhému oveľa citlivejší ako po iné dni. Odzrkadľuje sa to aj v našej zbierke potravín Stolček prestri sa! Je potešujúce sledovať, ako pribúdajú tí, ktorí aj v tomto zhone nemyslia len na seba, ale priložia ruku k dielu, aby po tieto dni na stole nechýbalo to najnutnejšie ani tým, ktorí si potrebný nákup nemôžu dovoliť. Títo ľudia, ktorí k nám prichádzajú bez rozdielu vierovyznania, nemilujú len slovami, ale aj skutkami.

Photo by Gareth Harper on UnsplashLáska nepripúšťa alibi: kto zamýšľa milovať, tak ako miloval Kristus, musí nasledovať jeho príklad, predovšetkým keď sme volaní milovať chudobných. Neposlúžia prázdne slová alebo zvučné reči, láska má potrebu konkrétnosti, skutkov a gest.

Okolo tohto slova „gesto“, o ktorom tu hovorím, treba pochopiť nielen jeho konkrétnu, ale aj duchovnú hodnotu. Gestá pomoci sú jednoduché, dalo by sa povedať monotónne.

Nie je to nič mimoriadne, ale sila "Stolčeka prestri sa" je práve tu: mimoriadnou sa stáva práve v kontinuite a opakovaní gest. Pre tých, ktorí sú veriaci, gestá musia byť udržiavané silou sviatostí ,modlitbou a Božím slovom. Modlitba a skutok sú dve tváre tej istej medaily, ktoré nemôžu byť oddelené.

Ide o opakujúce sa gestá, ale jedinečné pre tých, ktorí ich prijímajú. Sú to zodpovedné gestá, pri ktorých služba prináša kvalitatívne zlepšenie toho istého a neustálu pozornosť potrebám chudobných.

Sú to gestá schopné počúvania. Počúvanie sa prejavuje v otvorenosti voči druhému, podľa uváženia a rešpektovania privátnej sféry, skúsenosti tých, ktorí sa stretávajú v slobode bez obavy z úsudkov a predsudkov, v schopnosti pochopiť, čo je pozitívne.

Preto sme aj od decembra tohto roku posilnili práve túto oblasť sociálnym pracovníkom na plný úväzok, aby sme viac dokázali počúvať a následne vhodne pomáhať.

Sú to gestá, ktoré rešpektujú jednotlivé príbehy ľudí, ktorí k nám prichádzajú. Každý človek je osobou. Je to jedinečná skutočnosť, za ktorú sa cítime zodpovední.

Sú to gestá, ktoré hľadajú spôsob, ako pomôcť vychovávať osoby, ktoré často žijú bez pravidiel, aby pochopili, že je dôležité zlepšiť ich životný stav a život tých, ktorí žijú vedľa nich.

Sú to gestá, ktoré sa nezastavia pred ťažkosťami a neúspechmi. Nevyhnutné ťažkosti tejto služby zahŕňajú v sebe tréning a tímovú prácu, pretože pozitíva gest ďaleko prevyšujú negatíva.

Citujúc posolstvo pápeža Františka, ktorý hovorí: „Sme povolaní osloviť chudobných, stretnúť sa s nimi, pozrieť sa im očí, objať ich, aby pocítili teplo lásky, ktorá rozbíja kruh osamotenosti". Sme povolaní robiť gestá, kde ruky, oči a srdce naznačujú hlbokú túžbu slúžiť chudobným. Chudobní nie sú problém, sú zdrojom, ktorý nám pomáha dosiahnuť prijatie a žitie podstaty evanjelia.

Prajem Vám, aby tieto blížiace sa sviatky boli inšpiráciou a zdrojom gest, ktoré sú schopné pomôcť, načúvať a vidieť v človeku, ktorý trpí nedostatkom, svojho blížneho.

br. Peter Savara, poverený riadením n. o.

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%

Čítať viac

Vianoce 2023

Prajeme vám...

Čítať viac