Stretnutie dobrovoľníkov

Vo štvrtok 31. januára 2019 sme sa stretli na pravidelnom stretnutí dobrovoľníkov. Zišlo sa nás vyše 30 – známe i nové tváre. Tešíme sa, že náš počet rastie, a že môžeme pomáhať viacerým ľuďom. Stretnutie viedol br. Branislav, ktorý zhodnotil uplynulý rok a priblížil plány na tento nový. Predstavili sme si vedúcich jednotlivých pracovných skupín; keďže sa naše počty rozširujú, pre efektívnejšiu prácu a komunikáciu sme vytvorili jednotlivé pracovné skupiny so svojimi vedúcimi. Príjemnú atmosféru stretnutia dotvorila aj domácka atmosféra v podobe koláčov a koláčikov z rúk našich šikovných a starostlivých dobrovoľníčok.

Ďakujeme všetkým, čo prišli a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.