Vzdelávame sa...

Počas roka sme sa sústredili aj na vzdelávanie dobrovoľníkov. V spolupráci s Trnavskou univerzitou prebehla séria odborných prednášok určených najmä pre sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí sú v priamom kontakte s klientom, no pridať sa mohli ďalší dobrovoľníci. Prednášky boli približne raz za mesiac a každá bola venovaná inej téme: komunikácia so sociálnym klientom, individuálne plánovanie v sociálnom poradenstve, legislatíva, koučing a sprevádzanie klienta, supervízia, syndróm vyhorenia. Hlavnou lektorkou bola dr. Renáta Jamborová, no vystriedali sa aj viacerí hostia: dr. Jozef Žuffa, dr. Martina Čierna a dr. Martin Šarkan. Ďakujeme za ich čas a ochotu sa s nami podeliť o ich vedomosti a skúsenosti.

Prednášky neboli zamerané len na teoretické znalosti, ale dopĺňal ich praktický nácvik, diskusia, zdieľanie a rôzne aktivity.

„Ďakujeme, bolo to dobré a užitočné a prijali by sme aj ďalšie semináre, zamerané hlavne na praktické veci (komunikačné zručnosti, vedenie rozhovoru s klientom...)“.

Radi by sme vo vzdelávaní pokračovali aj v budúcnosti, lebo vidíme, že to má zmysel a môže nám to pomôcť v našej službe.


Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

Polrok za nami

O sociálnej práci a nielen o nej.

Čítať viac

Posilnenie našich radov

DOMA máme novinku.

Čítať viac