Máte ochotu a chuť pomáhať? Máte srdce otvorené pre chudobných, ale dávať peniaze na nejakú zbierku sa vám zdá neosobné, no nemáte odvahu osloviť niekoho na ulici? Alebo si myslíte, že chudoba (u nás) ani neexistuje?


No schválne: koľko chudobných ľudí okolo seba poznáte? Veľa? Nikoho? Môže to byť váš kolega, suseda v bytovke... A možno aj vy sami. Chudobní – to nie sú len bezdomovci na ulici, ale môže to byť mnohodetná rodina, môžu to byť starí či chorí ľudia, slobodné matky a vdovy, ľudia, ktorí prišli o prácu.

Bratia kapucíni spolu s laikmi sa rozhodli práve takýmto ľuďom pomáhať. V Bratislave rozbehli minulý rok dielo s názvom Doma u kapucínov. Doma – lebo ich túžbou je, aby sa prichádzajúci ľudia cítili u nich doma. Dielo chce ponúknuť priestor všetkým, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím vo svojom živote; pomôcť uspokojiť ich základné životné potreby, ale tiež poskytnúť odbornú pomoc pri riešení ich problémov.


Prvou konkrétnou aktivitou je projekt Stolček, prestri sa. Ide o stálu zbierku trvanlivých potravín, ktorá sa začala na prvú adventnú nedeľu v roku 2014. Nakupujete v potravinách? Prihoďte do košíka o kilo cukru či múky navyše – aké jednoduché! Ľudia môžu priniesť trvanlivé potraviny (napr. cestoviny, ryžu, kávu, čaj, kakao, múku, cukor, olej, konzervy...) na vrátnicu kapucínskeho kláštora každý pracovný deň od 16:00 do 20:00. Vrátnicu ľahko nájdete – kláštor sa nachádza v centre Bratislavy, na Župnom námestí 10 a vchod na vrátnicu je za zastávkou autobusov Zochova.

Vyzbierané potraviny potom dobrovoľníci balia do balíkov a bratia osobne roznášajú ľuďom v núdzi. Za prvé dva mesiace sa vyzbierala viac než 1 tona potravín a bolo nimi obdarovaných 187 ľudí. Na vrátnici sa zastavilo 129 darcov a vraj nebolo dňa, kedy by na vrátnicu neprišiel aspoň jeden darca. Sumár za prvé štyri mesiace je nasledovný: 1820 kg potravín, 193 darcov a 353 obdarovaných.

Pri roznášaní balíčkov bratia zažili rôzne reakcie: od prekvapenia („to je naozaj zadarmo?“), cez radosť a vďačnosť až po štedrosť. „Navštívili sme rodinu, kde bolo sedem detí. Potraviny sme dali do veľkých vriec, lebo taká rodina predsa potrebuje viac. A oni hneď povedali: A my sme sa s tým rozdelili s ďalšou rodinou, ktorá má tiež sedem detí.“


Ak sa vám však nechce vláčiť potraviny, pomôcť sa dá aj svojím časom či nápadmi. No ak ani to nie je pre vás, či ste mimo Bratislavy, je tu možnosť podporiť dielo modlitbami či finančne.


Takže: Poznáte vo svojom okolí niekoho, kto takúto pomoc potrebuje? Ozvite sa bratom kapucínom. Máte túžbu pomáhať druhým? Ozvite sa bratom kapucínom.


A prečo to všetko? Zakončím slovami provinciála: Mojou jedinou motiváciou je Kristus, ktorý ma pozýva milovať takou láskou, akou On miloval mňa. On predsa prišiel, aby slúžil! Svätý Otec František to vyjadril takto: „Kresťanská láska nie je tá, ktorú vidíme v telenovelách.“ Láska sa prejavuje v konkrétnej službe.


Pokoj a dobro!


Jana Májeková


(Foto: Archív kapucínov)