Kapucíni pomáhajú: Stolček, prestri sa! 


Zbierka trvanlivých potravín pre núdznych jednotlivcov a chudobné rodiny. Takúto dobročinnú službu organizujú bratislavskí kapucíni už od novembra 2014. Doteraz rozdali takmer 5 000 kg potravín

Hladných nasycovať. Tento skutok milosrdenstva robia bratia kapucíni v spolupráci s dobrovoľníkmi. Darí sa im, lebo na výzvu potravinovej zbierky reaguje mesačne zo tridsať dobrodincov. Trvanlivé potraviny odovzdajú rehoľným bratom na vrátnici kláštora na Župnom námestí v centre Bratislavy. Pomáhať prebytkami potravín sa rozhodli aj rodičia detí a zamestnan­ci troch cirkevných materských škôl a jednou tisíckou eur prispela aj finančná inštitúcia. 

Jednorazové humanitárne zbierky potravín poznáme najmä z hyper- a supermarketov. Táto cha­ritatívna iniciatíva pod strechou kláštora prostredníctvom neziskovej organizácie Doma u kapucínov má dlhodobý ráz. Rehoľníci ju nazvali rozprávkovo: Stolček, prestri sa! A zrejme to aj funguje. Koordinátorka z organizácie Doma u kapucínov Margita Vanovčanová pre KN povedala: „Naša pomoc spočíva v preklenutí ťažkého životného obdobia prostredníctvom potravinovej pomoci. Rodiny či jednotlivci dostanú od nás potraviny na niekoľko dní a týždňov. Doteraz sme pomohli asi tristo ľuďom. Túto službu sa snažíme zefektívniť, aby sme pomáhali čo najúčinnejšie. Od Vianoc nám pomáha vlastné auto na rozvoz potravín, ktoré od darcov presunieme tam, kde ich ľudia v krajnej núdzi potrebujú.“ 

Na dvere kapucínskeho kláštora možno s taškou trvanlivých potravín zaklopať každý pracovný deň od 16.00 do 20.00. Čo nasleduje po prevzatí potravín, aby sa dostali k adresátom, koordinátorka vysvet­lila: „Prijaté potraviny najprv presne zaevidujeme, každý liter oleja, každé kilo cukru. S asistenciou asi tridsiatich dobrovoľníkov ich pripravíme do balíkov podľa potrieb rodín či jednotlivcov takpovediac na mieru.“ Iný obsah balíka ide do rodín s deťmi, iný osamelému seniorovi. Tí, ktorí sú v núdzi a potravinová pomoc by im pomohla, sa nahlasujú kapucínovi Branislavovi Fabovi, ktorý je koordinátorom tejto potravinovej pomoci a prvou kontaktnou osobou pri stretnutí s núdz­nymi. 

Aktivisti dobročinného projektu využívajú e-mail (doma@domau kapucinov.sk) či iné sociálne siete a rešpek­tujú anonymitu darcov aj obdarovaných.

V súčasnosti sa aj u nás najmä na sídliskách plytvá potravinami. A pritom medzi nami žijú ľudia ohrození hladom. Čo si o tom myslí koordinátor pomoci Stolček, pretri sa! kapucín Branislav Fabo? Pre KN odpovedal: „Vyhodená potravina v našej domácnosti hovorí o tom, že nech sa cítim akokoľvek chudobný, vlastne žijem v nadbytku. A ak žijem v nadbytku, mám sa s čím aj podeliť.“         


zdroj: https://old.katolickenoviny.sk/10-2016-kapucini-pomahaju-stolcek-prestri-sa/

podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook