Poďakovanie za štedrý dar a iné aktuality

Čítať viac

Aj v auguste ste pomohli naplniť sklad

Čítať viac

V júli sme dostali viac než 700 kg potravín

Čítať viac

Máme nový leták, vznikol spoluprácou dobrovoľníkov

Čítať viac

Za pol roka sme od škôlkarov dostali 261 kg potravín

Čítať viac

Potraviny počas leta môžete nosiť do sakristie kapucínskeho kláštora

Čítať viac

Na júnovú výzvu zaplniť sklad zareagovalo 85 darcov

Čítať viac

Výročná správa za rok 2015

Čítať viac

Dostali sme ďalšie potraviny z Materskej školy Švantnerova

Čítať viac

V máji sme potravinami pomohli 40-tim domácnostiam

Čítať viac

Naplniť sklad pred prázdninami pomáhajú aj v tanečnom konzervatóriu

Čítať viac

Pred prázdninami napĺňame sklad potravín

Čítať viac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14